Archief voor december 2015

maandag 28 december 2015 – Marcus 2:16-17

maandag, december 28th, 2015

Toen de farizese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en zondaars?’ Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

-- Marcus 2:16-17

zondag 27 december 2015 – Psalmen 66:10-12

zondag, december 27th, 2015

U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd, gezuiverd als zilver, ons in een vangnet gedreven, ons een zware last op de schouders gelegd. Mensen zijn over ons heen gereden, wij zijn door vuur en door water gegaan, maar u bracht ons naar een land van overvloed.

-- Psalmen 66:10-12

zaterdag 26 december 2015 – Lucas 2:14

zaterdag, december 26th, 2015

En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

-- Lucas 2:14