Archief voor april 2016

zaterdag 30 april 2016 – Johannes 13:34-35

zaterdag, april 30th, 2016

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

-- Johannes 13:34-35

vrijdag 29 april 2016 – Romeinen 8:3-4

vrijdag, april 29th, 2016

Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.

-- Romeinen 8:3-4

donderdag 28 april 2016 – Jesaja 43:1

donderdag, april 28th, 2016

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israƫl: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

-- Jesaja 43:1