Archief voor april 2018

maandag 30 april 2018 – Jesaja 25:1

maandag, april 30th, 2018

HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.

-- Jesaja 25:1

zondag 29 april 2018 – Kolossenzen 2:9-10

zondag, april 29th, 2018

Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.

-- Kolossenzen 2:9-10

zaterdag 28 april 2018 – Galaten 2:15-16

zaterdag, april 28th, 2018

Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven.

-- Galaten 2:15-16