Archief voor april 2018

vrijdag 27 april 2018 – Psalmen 84:11-13

vrijdag, april 27th, 2018

Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt.

-- Psalmen 84:11-13

donderdag 26 april 2018 – 1 Johannes 1:8-9

donderdag, april 26th, 2018

Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

-- 1 Johannes 1:8-9

woensdag 25 april 2018 – Johannes 1:17-18

woensdag, april 25th, 2018

De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

-- Johannes 1:17-18