Archief voor september 2018

zondag 30 september 2018 – Psalmen 65:4-5

zondag, september 30th, 2018

Worden onze zonden mij te zwaar, u neemt weg wat wij misdeden. Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel.

-- Psalmen 65:4-5

zaterdag 29 september 2018 – Kolossenzen 3:16-17

zaterdag, september 29th, 2018

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

-- Kolossenzen 3:16-17

vrijdag 28 september 2018 – Hebreeen 2:10

vrijdag, september 28th, 2018

Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.

-- Hebreeen 2:10