Archief voor september 2018

zondag 23 september 2018 – Galaten 6:2-3

zondag, september 23rd, 2018

Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf.

-- Galaten 6:2-3

zaterdag 22 september 2018 – 2 Korintiers 3:17-18

zaterdag, september 22nd, 2018

Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

-- 2 Korintiers 3:17-18

vrijdag 21 september 2018 – 2 Kronieken 16:9

vrijdag, september 21st, 2018

De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.

-- 2 Kronieken 16:9