Archief voor september 2018

donderdag 27 september 2018 – Nehemia 9:17

donderdag, september 27th, 2018

Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet.

-- Nehemia 9:17

woensdag 26 september 2018 – Efeziers 1:7-8

woensdag, september 26th, 2018

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken.

-- Efeziers 1:7-8

dinsdag 25 september 2018 – Filippenzen 4:8

dinsdag, september 25th, 2018

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

-- Filippenzen 4:8