Dagelijks Woord is een ANBI

Stichting Dagelijks Woord is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.

Wilt u het controleren? Ga naar http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/. Vul daar bij instelling “Stichting Dagelijks Woord” in en bij vestigingsplaats “Maassluis”.

1. De naam van de organisatie
Stichting Dagelijks Woord
www.dagelijkswoord.nl.nl

2. Het RSIN of fiscaal nummer
RSIN Fiscaal Nr. ANBI 850499598
KVK 52559386

3. De contactgegevens
Wij zijn gevestigd in regio Rotterdam (Maassluis).
Postadres: Antwoordnummer 3777, 3000WB Rotterdam
Mail sturen

4. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders
[vacant] – voorzitter
Dhr. J.W. Visser – secretaris
Mw. H. van Wijngaarden – penningmeester

5. Het beleidsplan
Het beleid is erop gericht met een minimum aan middelen en maximum aan menskracht optimaal de doelstelling na te streven.

6. Het beloningsbeleid
De bestuursleden en andere vrijwilligers krijgen geen honorarium en/of vacatiegelden. Wel kunnen gemaakte kosten gedeclareerd worden. Ingehuurde dienstverlening wordt volgens factuur betaald.

7. De doelstelling
Stichting Dagelijks Woord zet de nieuwe media in om de wereld te bemoedigen met Gods Woord. Via e-mail, sociale media en honderden andere websites wordt elke dag een bijbeltekst verstuurd.

8. Verslag van uitgeoefende activiteiten
Op de pagina van de financiële verantwoording vindt u per jaar ook een verslag van de activiteiten.

9. Een financiële verantwoording
De financiële verantwoording is op deze pagina volledig uitgewerkt.