Financiële verantwoording 2011

Stichting Dagelijks Woord opgericht
Dagelijks Woord bestaat sinds 1 juli 2006. In het begin waren we klein en waren we blij dat we dagelijks een bijbeltekst mochten versturen naar honderd mensen. Begin 2011 hadden we ruim 35.000 aanmeldingen. Qua kosten en tijdsinspanning groeide Dagelijks Woord boven ons hoofd. Na te zijn geadviseerd door specialisten, hebben we besloten om een stichting op te richten om de continuïteit en ontwikkeling te waarborgen. In april 2011 is Stichting Dagelijks Woord opgericht bij de Kamer van Koophandel.

Donaties
Vanaf eind augustus krijgen de mensen op exact elk jaar vanaf inschrijving een e-mail waarin ze wordt gevraagd om de stichting te steunen met een bijdrage. Ongeveer 2,5% van de ontvangers steunt Dagelijks Woord met een eenmalige of periodieke gift.

Wat is in 2011 gedaan door vrijwilligers?
– Dagelijkse bijbelteksten;
– Technisch onderhoud en ontwikkeling (gedeeltelijk);
– Het bestuur heeft geen vergoedingen ontvangen en geen declaraties ingediend.

Waarvoor hebben we betaald?
– Speciale hosting waarmee we de dagelijkse e-mails kunnen versturen (vanaf april);
– Ontwikkeling van het platform;
– Kosten stichting-zijn (KvK etc);
– Portokosten.

Boekhouding 2011
Wat heeft Dagelijks Woord exact ontvangen en uitgegeven? Bekijk hier de Dagelijks Woord boekhouding van 2011.

Vooruitzichten 2012
Voor de komende periode hebben we een aantal wensen gesteld die we samen met vrijwilligers en donateurs hopen te realiseren:
– Een nieuw design voor de website en de mail;
– Herziene Statenvertaling;
– Apps voor de iPhone, Android en Windows 7 phone;
– Verbetering integratie met de social media;
– Uitbreiding naar andere talen / landen.

Dagelijks Woord streeft naar een open boekhouding, waarin we verantwoord met onze giften omgaan. Mocht u vragen hebben, we zijn graag bereid u te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Dagelijks Woord,

Erwin van Ginkel
Voorzitter