Financiële verantwoording 2014

Dagelijks Woord bestaat sinds 1 juli 2006. In het begin waren we klein en waren we blij dat we dagelijks een bijbeltekst mochten versturen naar honderd mensen. We groeiden snel. Qua kosten en tijdsinspanning groeide Dagelijks Woord boven ons hoofd. Na te zijn geadviseerd door specialisten, hebben we besloten om een stichting op te richten om de continuïteit en ontwikkeling te waarborgen. In april 2011 is Stichting Dagelijks Woord opgericht bij de Kamer van Koophandel.

Donaties

Mensen die zich inschrijven op de dagelijkse e-mail krijgen exact elk jaar vanaf inschrijving een e-mail waarin ze wordt gevraagd om de stichting te steunen met een bijdrage. Ongeveer 2,5% van de ontvangers steunt Dagelijks Woord met een eenmalige of periodieke gift.

Wat is in 2014 gedaan door vrijwilligers?

– Dagelijkse bijbelteksten;
– Technisch onderhoud en ontwikkeling (gedeeltelijk);
– Het bestuur heeft geen vergoedingen ontvangen en geen declaraties ingediend.

Waarvoor hebben we betaald?

– Speciale hosting waarmee we de dagelijkse e-mails kunnen versturen
– Doorontwikkeling van het platform
– Implementatie van de huisstijl in de website
– Doorontwikkeling van een app voor iPhones (iOs besturingssysteem)
– Doorontwikkeling van een app voor telefoons met het Android besturingssysteem
– Kosten stichting-zijn (KvK etc)
– Portokosten.

Boekhouding

Wat heeft Dagelijks Woord exact ontvangen en uitgegeven? Bekijk de Dagelijks Woord boekhouding:
2014
2013
2012
2011