Deze tekst komt uit een ander vers!

maandag, augustus 3rd, 2015

Om technische redenen houden we de vers-indeling van de NBV vertaling aan. Niet alle vertalingen lopen gelijk. Daardoor kan het zijn dat, als u niet de NBV-vertaling leest, de vers-nummering een paar verzen versprongen is. Dit gebeurt met name bij de kleine profeten.

Wellicht komt hier op termijn een oplossing voor, op dit moment is die oplossing nog niet beschikbaar.

Waarom soms geen hoofdletters in de teksten?

maandag, augustus 3rd, 2015

Die hoofdletters ontbreken in sommige vertalingen.

We begrijpen dat niet iedereen het prettig vindt dat er geen “eerbiedskapitalen” in de bijbelteksten staan. Dat is echter de letterlijke vorm hoe de tekst in de gebruikte vertaling staat. Hier is door de vertalers uitgebreid over gediscussieerd, en zij hebben besloten dat hoofdletters niet horen. We kunnen wel weer op eigen initiatief eerbiedskapitalen toevoegen, maar dan zitten wij zelf de bijbeltekst te bewerken. Dit doen we niet, we nemen letterlijk over uit de officiële vertaling.

Voor lezers die dit erg bezwaarlijk vinden, bestaat de mogelijkheid een andere vertaling te kiezen in de instellingen. Op dit moment kan je kiezen uit NBV, NBG’51, Statenvertaling, Naardense Bijbel, Herziene Statenvertaling, Willibrordvertaling en Bijbel in Gewone Taal.

Nog even een weetje: de oorspronkelijke schriften, die in het Hebreeuws en Grieks geschreven zijn, kennen zelfs helemaal geen hoofdletters. Deze zijn later door de westerse vertalers toegevoegd.

Van welke kerkstroming is DagelijksWoord.nl?

maandag, augustus 3rd, 2015

Wij hangen geen specifieke stroming aan. Christenen van alle stromingen zijn van harte welkom. De ene kerk kan een tekst heel anders uitleggen dan de andere kerk. Dat doen wij nadrukkelijk níet. Wij plaatsen enkel een bijbeltekst om je mee te inspireren, letterlijk zoals deze in de bijbel staat. De interpretatie hiervan laten we aan jou over.