Hoe worden de teksten gekozen?

zondag, juli 4th, 2021

De tekst van de dag wordt door een van onze redactieleden gekozen aan de hand van een lange en steeds groeiende lijst van geschikte Bijbelteksten. Om geschikt te zijn moet een tekst toepasbaar zijn voor de ontvanger. Andere voorwaarden zijn dat de tekst los gelezen moet kunnen worden en dat deze niet te lang, te kort of te onduidelijk is. Na zorgvuldige overname uit de Bijbel komt de tekst in een lijst van geplande verzen. Een ander redactielid leest dan de teksten nog eens door om te controleren op (spel)fouten, maar ook of de tekst passend is en geschikt voor de (feest)dag.

In de keuze van de teksten proberen we een balans te vinden tussen bemoedigende en aansporende teksten en natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan lofprijs. Ook gebruiken we ongeveer even vaak teksten uit het Oude Testament, uit de vier evangelien, en uit de rest van het Nieuwe Testament. Op Bijbelse en kerkelijke feestdagen kiezen we teksten die daarbij passen.

Hetzelfde Bijbelboek wordt maximaal ongeveer eens in de twee weken gebruikt. We proberen een tekst niet vaker te laten voorkomen dan één a twee keer per jaar. Zo komen we tot een evenwichtige selectie.

U kunt ook zelf een tekst insturen via deze link.

Deze tekst komt uit een ander vers!

maandag, augustus 3rd, 2015

Om technische redenen houden we de vers-indeling van de NBV vertaling aan. Niet alle vertalingen lopen gelijk. Daardoor kan het zijn dat, als u niet de NBV-vertaling leest, de vers-nummering een paar verzen versprongen is. Dit gebeurt met name bij de kleine profeten.

Wellicht komt hier op termijn een oplossing voor, op dit moment is die oplossing nog niet beschikbaar.

Waarom soms geen hoofdletters in de teksten?

maandag, augustus 3rd, 2015

Die hoofdletters ontbreken in sommige vertalingen.

We begrijpen dat niet iedereen het prettig vindt dat er geen “eerbiedskapitalen” in de bijbelteksten staan. Dat is echter de letterlijke vorm hoe de tekst in de gebruikte vertaling staat. Hier is door de vertalers uitgebreid over gediscussieerd, en zij hebben besloten dat hoofdletters niet horen. We kunnen wel weer op eigen initiatief eerbiedskapitalen toevoegen, maar dan zitten wij zelf de bijbeltekst te bewerken. Dit doen we niet, we nemen letterlijk over uit de officiële vertaling.

Voor lezers die dit erg bezwaarlijk vinden, bestaat de mogelijkheid een andere vertaling te kiezen in de instellingen. Op dit moment kan je kiezen uit NBV, NBV’21, NBG’51, Statenvertaling, Naardense Bijbel, Herziene Statenvertaling, Willibrordvertaling, Bijbel in Gewone Taal en de BasisBijbel.

In de toekomst zullen we wellicht ook een andere vertaling op de website gaan gebruiken, maar daar moet technisch nog een en ander voor aangepast worden.

Nog even een weetje: de oorspronkelijke schriften, die in het Hebreeuws en Grieks geschreven zijn, kennen zelfs helemaal geen hoofdletters. Deze zijn later door de westerse vertalers toegevoegd.