Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

De tekst van de dag wordt door een van onze redactieleden gekozen aan de hand van een lange en steeds groeiende lijst van geschikte Bijbelteksten. Om geschikt te zijn moet een tekst toepasbaar zijn voor de ontvanger. Andere voorwaarden zijn dat de tekst los gelezen moet kunnen worden en dat deze niet te lang, te kort of te onduidelijk is. Na zorgvuldige overname uit de Bijbel komt de tekst in een lijst van geplande verzen. Een ander redactielid leest dan de teksten nog eens door om te controleren op (spel)fouten, maar ook of de tekst passend is en geschikt voor de (feest)dag.

In de keuze van de teksten proberen we een balans te vinden tussen bemoedigende en aansporende teksten en natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan lofprijs. Ook gebruiken we ongeveer even vaak teksten uit het Oude Testament, uit de vier evangelien, en uit de rest van het Nieuwe Testament. Op Bijbelse en kerkelijke feestdagen kiezen we teksten die daarbij passen.

Hetzelfde Bijbelboek wordt maximaal ongeveer eens in de twee weken gebruikt. We proberen een tekst niet vaker te laten voorkomen dan één a twee keer per jaar. Zo komen we tot een evenwichtige selectie.

U kunt ook zelf een tekst insturen via deze link.

Veelgestelde vragen