Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Die hoofdletters ontbreken in sommige vertalingen.

We begrijpen dat niet iedereen het prettig vindt dat er geen “eerbiedskapitalen” in de bijbelteksten staan. Dat is echter de letterlijke vorm hoe de tekst in de gebruikte vertaling staat. Hier is door de vertalers uitgebreid over gediscussieerd, en zij hebben besloten dat hoofdletters niet horen. We kunnen wel weer op eigen initiatief eerbiedskapitalen toevoegen, maar dan zitten wij zelf de bijbeltekst te bewerken. Dit doen we niet, we nemen letterlijk over uit de officiële vertaling.

Voor lezers die dit erg bezwaarlijk vinden, bestaat de mogelijkheid een andere vertaling te kiezen in de instellingen. Op dit moment kan je kiezen uit NBV, NBV’21, NBG’51, Statenvertaling, Naardense Bijbel, Herziene Statenvertaling, Willibrordvertaling, Bijbel in Gewone Taal en de BasisBijbel.

In de toekomst zullen we wellicht ook een andere vertaling op de website gaan gebruiken, maar daar moet technisch nog een en ander voor aangepast worden.

Nog even een weetje: de oorspronkelijke schriften, die in het Hebreeuws en Grieks geschreven zijn, kennen zelfs helemaal geen hoofdletters. Deze zijn later door de westerse vertalers toegevoegd.

Veelgestelde vragen