Zoekresultaten voor cc196b


U zoekt op IP-handtekening. Met deze IP-handtekening kan niet het IP-nummer van een reactie worden achterhaald, maar toont dit wel de reacties die vanaf hetzelfde IP zijn geplaatst. Zo ziet u of een persoon onder meerdere namen reageert.

Op onderstaande dagen is vanaf hetzelfde IP-nummer een reactie achtergelaten:

Joel 3:5 (2:32)

Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de HEER heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered.

-- Joel 3:5 (2:32)

Sefanja 3:15

De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De HEER, de koning van Israel, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen.

-- Sefanja 3:15

Johannes 3:16-17

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

-- Johannes 3:16-17