Archief voor april 2012

maandag 30 april 2012 – Handelingen 5:31

maandag, april 30th, 2012

God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israelieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.

-- Handelingen 5:31

zondag 29 april 2012 – Lucas 10:21

zondag, april 29th, 2012

Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.

-- Lucas 10:21

zaterdag 28 april 2012 – Nehemia 8:10

zaterdag, april 28th, 2012

Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.

-- Nehemia 8:10