Archief voor maart 2013

zondag 31 maart 2013 – Lucas 24:2-6

zondag, maart 31st, 2013

Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt.’

-- Lucas 24:2-6

zaterdag 30 maart 2013 – Spreuken 25:12

zaterdag, maart 30th, 2013

Een wijze vermaning voor een luisterend oor is als een gouden ring, een sieraad van het zuiverste goud.

-- Spreuken 25:12

vrijdag 29 maart 2013 – Lucas 23:44-46

vrijdag, maart 29th, 2013

Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.

-- Lucas 23:44-46