Archief voor maart 2013

donderdag 28 maart 2013 – Hebreeen 10:19-22

donderdag, maart 28th, 2013

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen.

-- Hebreeen 10:19-22

woensdag 27 maart 2013 – Deuteronomium 33:27a

woensdag, maart 27th, 2013

Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig.

-- Deuteronomium 33:27a

dinsdag 26 maart 2013 – Efeziers 2:13-16

dinsdag, maart 26th, 2013

Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden.

-- Efeziers 2:13-16