Archief voor maart 2013

maandag 25 maart 2013 – Romeinen 13:10

maandag, maart 25th, 2013

De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

-- Romeinen 13:10

zondag 24 maart 2013 – Jesaja 57:15

zondag, maart 24th, 2013

Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.

-- Jesaja 57:15

zaterdag 23 maart 2013 – Lucas 5:31-32

zaterdag, maart 23rd, 2013

Maar Jezus antwoordde: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.’

-- Lucas 5:31-32