Archief voor november 2014

zondag 30 november 2014 – Romeinen 10:4

zondag, november 30th, 2014

De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.

-- Romeinen 10:4

zaterdag 29 november 2014 – Jesaja 9:1-2

zaterdag, november 29th, 2014

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

-- Jesaja 9:1-2

vrijdag 28 november 2014 – Jakobus 2:14-16

vrijdag, november 28th, 2014

Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin?

-- Jakobus 2:14-16