Archief voor december 2014

zondag 28 december 2014 – Openbaring 11:15

zondag, december 28th, 2014

Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’

-- Openbaring 11:15

zaterdag 27 december 2014 – 1 Korintiers 13:8-10

zaterdag, december 27th, 2014

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.

-- 1 Korintiers 13:8-10

vrijdag 26 december 2014 – Micha 5:1

vrijdag, december 26th, 2014

Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.

-- Micha 5:1