Financiële verantwoording 2012

Dagelijks Woord bestaat sinds 1 juli 2006. In het begin waren we klein en waren we blij dat we dagelijks een bijbeltekst mochten versturen naar honderd mensen. We groeiden snel. Qua kosten en tijdsinspanning groeide Dagelijks Woord boven ons hoofd. Na te zijn geadviseerd door specialisten, hebben we besloten om een stichting op te richten om de continuïteit en ontwikkeling te waarborgen. In april 2011 is Stichting Dagelijks Woord opgericht bij de Kamer van Koophandel.

Donaties

Mensen die zich inschrijven op de dagelijkse e-mail krijgen exact elk jaar vanaf inschrijving een e-mail waarin ze wordt gevraagd om de stichting te steunen met een bijdrage. Ongeveer 2,5% van de ontvangers steunt Dagelijks Woord met een eenmalige of periodieke gift.

Terugblik op 2012

2012 heeft voor ons in het teken gestaan van de ontwikkeling van apps en het doorvoeren van de nieuwe huisstijl.

  • Website & huisstijl; Begin 2012 zijn we door een lezer geholpen met een moodboard die als input diende voor een nieuwe huisstijl. We hebben een eerste vernieuwingsslag voor de website gemaakt op basis van de elementen van het moodboard. De website is daarbij responsive geworden, wat inhoudt dat de website zich aanpast aan de resolutie van het scherm, waardoor hij beter toegankelijk is op mobiele telefoons en tablets.
  • Ontwikkeling van apps; In de zomer van 2012 zijn we tegelijkertijd begonnen met het ontwikkelen van een iPhone app en het ontwikkelen van een Android app. Na een periode van ontwikkeling, verbetering en debugging zijn eind 2012 beide apps in beta versie gelanceerd. We zijn de apps momenteel aan het verbeteren.
  • Platform ontwikkeling; We werken voortdurend aan het verbeteren van het platform en hosting, zodat we het groeiend aantal abonnees kunnen bedienen.

2012 in cijfers

1 januari 2012 31 december 2012 Verschil
E-mailinschrijvingen 41658 50123 + 8465
Facebook likes 1839 5574 + 3735

Wat is in 2012 gedaan door vrijwilligers?

– Dagelijkse bijbelteksten;
– Technisch onderhoud en ontwikkeling (gedeeltelijk);
– Het bestuur heeft geen vergoedingen ontvangen en geen declaraties ingediend.

Waarvoor hebben we betaald?

– Speciale hosting waarmee we de dagelijkse e-mails kunnen versturen
– Doorontwikkeling van het platform
– Implementatie van de huisstijl in de website
– Ontwikkeling van een app voor iPhones (iOs besturingssysteem)
– Ontwikkeling van een app voor telefoons met het Android besturingssysteem
– Kosten stichting-zijn (KvK etc)
– Portokosten.

Boekhouding

Wat heeft Dagelijks Woord exact ontvangen en uitgegeven? Bekijk de Dagelijks Woord boekhouding:
2012
2011

Vooruitzichten 2013

Voor de komende periode hebben we een aantal wensen gesteld die we samen met vrijwilligers en donateurs hopen te realiseren:
– Verder doorvoeren van de huisstijl op de website en de e-mails
– Verbeteren van de Android & iPhone app
– Ontwikkeling van een app voor de iPad
– Ontwikkeling van een plugin voor WordPress
– Extra Bijbelvertalingen toevoegen (Herziene Statenvertaling; Naardense vertaling)
– Social media activiteiten uitbreiden door deelname aan Google+, bereik vergroten door middel van advertenties
– Platform technisch klaarmaken voor een toekomstige uitbreiding naar andere landen en talen
– Dagelijks Woord streeft naar een open boekhouding, waarin we verantwoord met onze giften omgaan. Mocht u vragen hebben, we zijn graag bereid u te beantwoorden

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Dagelijks Woord,

Erwin van Ginkel

Voorzitter

Financiële verantwoording 2011

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.